Son İletiler

Sayfa: [1] 2 3 ... 10
1
Uyumsoft Progress ERP- Sabit Kıymet Yönetimi / Sabit Kıymet Parametre Anlamları
« Son İleti Gönderen: Mukaddes Konak Ocak 15, 2018, 06:30:13 ös »
Sabit Kıymet Parametre Anlamları

Amortisman Ayrılacak mı?: Sabit kıymete amortisman ayrılıp ayrılmayacağını belirtir. Mali değeri belli bir bedelin altında olan sabit kıymetlere amortisman ayrılmaz. Bunlar doğrudan gider yazılır.

Kıst Uygulanacak mı?: Binek otomobillere özgüdür. Kartın giriş tarihinden itibaren ay bazında hesaplanır. Kıst amortisman uygulamasına göre, firma Kasım ayı içerisinde aldığı bir binek otomobil için, o dönem 2 aylık amortisman ayırır. Kalan 10 aya düşen bakiyeyi son yıla ekler.

İz Değer Takibi Olacak mı?: Amortisman süresini tamamlamış, ancak fiilen kullanımı devam eden maddi duran varlıklar, kayıtlarda ‘iz bedeli’ ile takip edilmelidir. Parametre ‘Evet’ ise son yılın son döneminde net aktif değeri 0,01 YTL olur. Parametre ‘Hayır’ ise son yılın son döneminde net aktif değeri 0,00 YTL olur.

İlk Yıl Ayrılmayan Amortismanı İlk Döneme Ver: Dönem içinde alınan bir maddi duran varlığın daha önceki aylara ait amortisman tutarlarını, alımdan sonraki ilk döneme yükler. Dolayısıyla sabit kıymetin ilk yıla düşen değeri ilk yılın sonunda eşitlenmiş olur. Kıst amortismanla aynı anda çalışmaz.
2
Uyumsoft Progress ERP- Kambiyo Yönetimi / Çek Senet Raporu Ve Excel Transferi
« Son İleti Gönderen: Mukaddes Konak Ocak 15, 2018, 06:18:45 ös »
Çek Senet Raporu Ve Excel Transferi

Kambiyo Yönetiminde girilen çek ve senetlerin giriş çıkış tüm hareketlerini ve kullanıcı kendi tanımlamış olduğu özel dizayna göre ekrandan veya yazıcıdan çıktısının alınması için kullanılır.


Ekran Yeri = Ana Menü - Kambiyo Yönetimi - Raporlar - Çek Senet Raporu Ve Excel Transferi

• Rapor Sıralama Şekli alanında (Borçlu Hesap, Alacaklı Hesap, Hareket Tarihi, Portföy No, Vade Tarihi, Vade Tarihi + Portföy No, Banka Adı, Tutar, Banka Adı + Tutar, Poz. Kodu + Vade Tarihi, Borçlu Hesap + Vade Tarihi) seçeneklerinden birine göre alınacak olan çek senet rapor sıralama yapılmasını sağlar.
• İşlem Türü alanında (Giriş, Çıkış, Tahsil, İade, Dekont, Devir, Hepsi) seçeneklerinden birine göre rapor alınmasını sağlar.
• Çek/Senet alanında (Çek, Senet, Hepsi) seçeneklerinden birine göre rapor alınmasını sağlar.
• İşlem Tipi alanında (Cari, Avans, Teminat, Hatır, Diğer, Hepsi) seçeneklerinden birine göre rapor alınmasını sağlar.
• Ciro/Kendi Kodu alanında (Ciro, Kendi, Hepsi) seçeneklerinden birine göre rapor alınmasını sağlar.
•Keşide alanında (Evet, Hayır, Hepsi) seçeneklerinden birine göre rapor alınmasını sağlar.
• Hareket Tarihi alanında raporu alınacak olan çek veya senedin başlangıç ve bitiş hareket tarihi yazılır.
•Vade Tarihi alanında raporu alınacak olan çek veya senedin başlangıç ve bitiş vade tarihi yazılır.
•Son Hareket Tarihi alanında raporu alınacak olan çek veya senedin yazılan tarih öncesi kayıtların getirilmesini sağlanır.
•Seçilen Pozisyon = Son Pozisyon Kodu parametresi işaretlenirse raporun çek veya senedin en son pozisyon durumuna göre alınması sağlanır.
•Sıralama Değeri Değiştikçe Toplam Göster parametresi raporda, yukarıda verilen sıralama şekli değiştikçe toplam gösterilmesini sağlar.
•Esas Borçlu alanında girilen esas borçluya göre çek senedin raporunun alınması sağlanır.
•Dizayn Kodu alanında çift tıklayarak ya da F9 tuşu ile gelen ekrandan ilgili dizayn kodu seçilir.
•Ekran Parametre Kodu alanı üzerinde iken klavyenin F9 tuşuna basarak veya Mouse çift tıklanarak arama ekrana geçilir. Burada rapor alınacak olan ilgili Ekran Parametre Kodu Mouse ile çift tıklanarak seçilir
•Rapor Başlığı alanında rapor başlığı değiştirilebilir.
•Seçimli İşyeri Kodları alanında Seçimli İşyeri Listesinden Mouse ile çift tıklanarak seçilen işyerleri işlemi bittikten sonra Mouse ile Tamam botuna tıklanarak seçilen işyerlerine göre çek senet raporu alınması sağlanır.
•Özel Filtreler butonuna tıklanır.

Özel Filtreler Ekranı;
• Görüntülenmek istenen rapor aralığına göre aşağıdaki alanların başlangıç ve bitiş kodları sarı alanlar üzerinde iken Mouse ile çift tıklayarak ya da F9 tuşu ile gelen ekranda ilgili kayıt seçilip üzerinde çift tıklanarak veya Enter tuşu ile ekrana taşınır.
o Portföy No
o Özel Kod-1
o Özel Kod-2
o Satıcı Kodu
• Aşağıdaki alanlarda öncelikle ilgili hesap türü belirtilerek daha sonra sarı alanlarda çift tıklayarak ya da F9 tuşu ile gelen ekranlardan ilgili hesap kodu seçilir.
o Giriş Hesap Kodu
o Çıkış Hesap Kodu
o Borçlu Hesap Kodu
o Alacaklı Hesap Kodu
• Özel Kod Kontrolü bölümünde, sistemin özel kod kontrolünü master bölümde mi, detay bölümde mi yapacağı belirlenir.
• Son İşlem Trh/No’sunu Göstermesi ve Özel Kodu kontrol etmesi isteniyorsa parametre işeratlenir.
• Sorgunun Yenilenmesi, isteniyorsa parametre işaretlenir.
• Vade Tarihine göre Sıralı Raporda, Ay Değiştikçe Toplam Göster, parametresi aylık toplam alınmak isteniyorsa işaretlenir.
• Vade tarihine göre rapor alınacağında yalnız toplam görülmek, isteniyorsa parametre işaretlenir.
• Tamam butonuna Mouse ile tıklanarak Çek/Senet Raporu ekranına dönülür.

Çek/Senet Raporu Ekranı;
• Pozisyon Kodu alanı üzerinde raporlanacak olan çek senedin pozisyon kodu yazıldıktan sonra Enter tuşuna basılarak istenen pozisyon koduna göre arama yapılmış olunur.
• Yalnız Aktif Çek/Senet Pozisyonları alanı üzerinde Mouse ile tek tıklandığında yalnız aktif çek senet pozisyonların listelenmesi sağlanır.
• Pozisyon Adı alanı üzerinde raporlanacak olan çek senedin pozisyon adı yazıldıktan sonra Enter tuşuna basılarak istenen pozisyon adına göre arama yapılmış olunur.
• Pozisyon kodlarının bulunduğu bölümde, istenilen çek veya senet pozisyon kodlarını Mouse ile çift tıklayarak işaretlenerek bu kod/kodlara göre rapor alınması sağlanır.


3
Uyumsoft Progress ERP- Kambiyo Yönetimi / Çek\Senet Kur Değerleme
« Son İleti Gönderen: Mukaddes Konak Ocak 15, 2018, 05:41:56 ös »
Çek\Senet Kur Değerleme

Dövizli çek senetlerin ay sonlarında, kur değerleme işlemi bu ekrandan yapılır.

Ekran Yeri = Ana Menü - Kambiyo Yönetimi -Çek\Senet İşlemleri -Kur Değerleme İşlemleri- Çek\Senet Kur Değerleme

• Yeni kayıt için klavyenin F4 tuşuna basarak veya işlem paneli üzerinde iken yeni kayıt butonuna tıklanarak yeni kayıt işlemine girilir.
• Belge Tarih / No alanlarına kur değerleme yapılacak olan fişin hesaplanacağı tarih ve belge numarası girilir.
• Pozisyon Kodu üzerinde iken klavyenin F9 alanı tuşuna basarak veya Mouse çift tıklanarak kur değerlemesi yapılacak olan pozisyon kodu seçilir.
• Kur Farkı Gider Hesabı üzerinde iken klavyenin F9 alanı tuşuna basarak veya Mouse çift tıklanarak kur değerlemesi yapılacak olan muhasebe hesap kodu seçilir.
• Kur Farkı Gelir Hesabı üzerinde iken klavyenin F9 alanı tuşuna basarak veya Mouse çift tıklanarak kur değerlemesi yapılacak olan muhasebe hesap kodu seçilir.
• Döviz Kod üzerinde iken klavyenin F9 alanı tuşuna basarak veya Mouse çift tıklanarak kur değerlemesi yapılacak olan döviz kodu seçilir.
• Kur alanına kur değerlemesinde dikkate alınacak olan kur girişi yazılır.
• Açıklama: Belge ile ilgili özel bilgilerin girilebileceği 40 karakterlik bir alandır.
• Çek Senet Kur Değerleme işlemi için, master bilgi girişi tamamlandıktan sonra klavyenin F2 tuşu veya Mouse ile kayıt butonu tıklanarak detay kısmı program tarafından otomatik olarak hesaplanacaktır.4
Uyumsoft Progress ERP- Kambiyo Yönetimi / Kur Değerleme Dahil
« Son İleti Gönderen: Mukaddes Konak Ocak 15, 2018, 05:30:15 ös »
Kur Değerleme Dahil

Çek\Senet Kur Değerleme ekranında ilgili çek\senet hareketleri gelmiyorsa ;

Ekran Yeri = Ana Menü - Kambiyo Yönetimi - Prametreler -Pozisyon Kodları

Pozisyon Kodları’nda ilgili pozisyon kodu seçilir, kayıt düzeltmeye alındıktan sonra “Diğer Parametreler”de "Kur Değerleme = Evet" olmalıdır.


5
Çek\Senet Kart Bilgileri Düzeltme Ekranında Kaydın Döviz Kuru Düzeltilemiyorsa

Ekran Yeri = Ana Menü - Parametreler - Çek\Senet Parametreleri

Çek\Senet Parametreleri ekranında "Döviz Düzelt =Evet" olmalıdır.

6
Giriş\Çıkış İşleminde Detayda Çek\Senet Bilgilerinin Girişine İzin Vermiyor


Ekran Yeri = Ana Menü - Kambiyo Yönetimi - Prametreler -Pozisyon Kodları

Pozisyon Kodları’nda ilgili pozisyon kodu seçilir, kayıt düzeltmeye alındıktan sonra “Diğer Parametreler”de detay bilgisi yeni girilecek işaretlenir.
Not:Portföye çek/senet girişi ve kendi çeklerimizin çıkışında kullandığımız pozisyon kodlarında bu parametre işareti olmalıdır.


7
Çek\Senet Girişinde "Portföy No" Listesi Boş Geliyorsa

Çek\Senet’te çıkış-tahsil-dekont-iade ekranlarında portföy numarasına çift tıklayınca açılan listede ilgili portföy no’lu çekler gelmiyorsa;


1. Ekran Yeri= Çek- Senet modülü - Parametreler - Pozisyon Kodları ekranında , hareket girişinde kullanılan poziyon kodu seçilmeli. “Bu Pozisyon Kodunda Seçilebilecek Çek\Senetin Bu İşlemden Önce Olabilecek Pozisyon Kodları Listesi”nde çekin daha önce gördüğü işlemin pozisyon kodu olmalıdır.
2. Borçlu- alacaklı hesap ilişkisi yanlış kurulmuştur. İlişki yeniden kontrol edilmeli ya da Ekran Yeri= Ana menü - Parametreler - Çek\Senet "borçlu hesap kontrolü ve alacaklı hesap kontrolü" işaretli olmamalıdır.

8
Aynı Belge Numarası İle Çek\Senet Kayıt İşlemini Nasıl Engellerim?

Ekran Yeri = Ana Menü - Parametreler - Çek\Senet Parametreleri

Çek\Senet Parametreleri ekranında "Belge Numarası Tekrarı Kontrolü" parametresi işaretli olmalıdır.


[/b]
9
Provizyon Ve Protesto Masraf Ve Gelirleri Hesapları

Provizyon ve protesto masraf ve gelirleri hesaplarının işlem ekranlarına otomatik gelmesini sağlamak için;

Ekran Yeri = Ana Menü - Parametreler - Çek\Senet Parametreleri


Ekranda provizyon masrafı/geliri, protesto masrafı/geliri, kur farkı gideri/geliri hesaplarının tanımlanıp tanımlanmayacağı (Yok), tanımlanacak ise hangi modülle ilişkilendirileceği(Muhasebe, cari, kasa ve banka), veya işlem esnasında ilgili modülün seçimli olması (sor)  durumu ayarlanır. Eğer parametre bir modülle ilişkilendirilmiş ise bağlanacağı kart kodu seçimli ekrandan seçilerek yazılır. Bu parametredeki amaç işlem esnasında oluşabilecek bu işlemlerin, aynı ekranda ilgili kaydını gerçekleştirmektir. Örn. Çek tahsili kaydı girer iken, tahsilata bağlı provizyon masrafı var ise, aynı ekrandan bu işlemin gerçekleştirilmesini sağlar.
10
Pozisyon Kodu Seçiminde İstenilen Pozisyon Kodu Pozisyon Listesinde Görünmüyor?

Ekran Yeri = Ana Menü - Kambiyo Yönetimi - Prametreler -Pozisyon Kodları

Pozisyon Kodları ekranınnda ilgili pozisyon kodu seçilir, kayıt düzeltmeye alındıktan sonra ekrandaki "Aktif Pozisyon Kodu" parametresi işaretlenir.


[/b]
Sayfa: [1] 2 3 ... 10