Uyumsoft Kurumsal İş Sistemleri

Uyumsoft Progress ERP => Uyumsoft Progress ERP Versiyon Yenilikleri => Konuyu başlatan: ERP Destek - Mart 29, 2017, 10:16:24 öö

Başlık: **Versiyon 13 Geliştirmeleri ** Yeni(2017)
Gönderen: ERP Destek - Mart 29, 2017, 10:16:24 öö
                                                                                                                 Versiyon 13 Yazılım Geliştirmeleri
Genel Yenilikler
1-)V13 versiyonumuz progress masaüstü uygulamamızı tam ekran boyutunda kullanmanızı sağlamaktadır.
2-)E-arşiv uygulamamız mevcuttur.(V13-V12)
3-)Kullanıcı Log İşlemleri - Kalite-2 Log takibi eklenmiştir.
4-)Yetki Tanımları -Demirbaş Kartlarına kullanıcı yetkisi verilebilmektedir.
5-)Yetki Tanımları -CRM ‘de iş ve faaliyet yetkisi verme alanı açılmıştır.
6-)Kullanıcı Parametreleri 3- Sipariş Onay 1-2 durumu uyarı mesajı eklenmiştir.
7-)Firma Parametreleri – Fiyat Politikalarına ; “Koşullu Fiyat Listesi, Kampanya Fiyat Listesi, Çoklu Cari Fiyat Listesi” seçenekleri eklenmiştir.
8-)Tedarikçi Müşteri Yönetimi Parametreleri –“ Yeni kayıtta hesap planı otomatik oluşsun” parametresi
eklenmiştir.
9-) Tedarikçi Müşteri Yönetimi Parametreleri – “Yeni kayıtta fatura adresinden sevk adresi oluştur”
Parametresi eklenmiştir.
10-)Cari-Kasa-Banka modüllerine “fiş türü zorunlu” parametresi eklenmiştir.
11-)Satış-Satınalma Parametrelerine – “kapalı faturada tek muhasebe fişi oluşsun” parametresi eklenmiştir.
12-) Satış-Satınalma Parametrelerine –“fatura tipinde (diğer finans kullanımı)” parametresi eklenmiştir.
Bu parametre Fatura Tipleri ekranında Tevkifat Hesap Tanımlarında “Diğer Hesap Tipi (Cari)”olarak çalışmanızı sağlamaktadır.
13-)İrsaliye Parametrelerinde –Satınalma İrsaliyesi \”Alışta KDV tutarı manuel değiştirilsin” parametresi eklenmiştir.
14-)Envanter Parametreleri – “stok kart açıldığında, otomatik iskonto tanıt” parametresi eklenmiştir.
15-)Envanter Parametreleri –“Negatif raf kontrolü” eklenmiştir.
16-)Sipariş Yönetimi – Açıklama Etiketi 2 zorunluluğu için sağ üst köşede bir buton eklenmiştir.
17-) Sipariş Yönetimi- “Sevk emri otomatik onayla (Onay 1-2 ) “parametresi eklenmiştir.
18-)Dış Ticaret Yönetimi –İthalat Parametreleri – “İthalat Gümrük Müşaviri Zorunlu “ parametresi eklenmiştir.
19-)Dış Ticaret Yönetimi –İthalat Parametreleri –“İthalat Toplu Dosyalamada Sipariş Oluşmasın” Parametresi eklenmiştir.
20-)Üretim Parametreleri –“ Hammadde Kullanımında Fire yüzdesini dikkate al” parametresi eklenmiştir.
21-)Üretim Parametreleri –“Üretim girişinde hammadde silinmesin” parametresi eklenmiştir.
22-)E-Fatura Parametreleri –“E-fatura kullanıcı kodu ve şifresi “ alanı açılmıştır.
Bu alan kullanıcı bazlı değil e-fatura parametresine bağlı olarak e-fatura işlemlerinizi yapmanızı sağlar.
23-)E-Fatura Parametreleri –E-fatura da yazılan onay sistemi ekranımızın aktif hale gelmesi için “E-fatura onay sistemi “parametresi eklenmiştir.
24-) E-Fatura Parametreleri –“Firma vergi no kontrolü yapılsın” parametresi eklendi.(Gelen e-faturalarınız da ki VKN firma tanımlarınızdaki VKN ile uyuşmuyor ise sistem ilgili faturaları sisteme almamaktadır.)
25-) E-Fatura Parametreleri –“Alış Faturası Kontrolü” Uyar\Durdur\Yok şeklinde seçenekler ile kontrol eklenmiştir.(Bu parametre gelen e-faturanız ile oluşturduğunuz fatura arasında tutar farkı var ise kontrol seçeneğini size bırakmaktadır.)
26-)Sistem Tanımı – “Açıklama şablon Tanımı “ ekranı eklenmiştir. Bu ekrana tanımlanan açıklama şablonunu modüllerin (Örn ; Kasa) fiş türlerinde açılan Açıklama Şablonu alanına tanımlarsanız hareketlerinizde ilgili şablon çıkar.
                                                      MODÜL İYİLEŞTİRMELERİ
Fatura Modülü
1-) Sabit Tanımlar- Fatura onay işlemleri 1-2 Alış \Satış olarak ayrı ekranlarda yapılmaktadır.
2-) Sabit Tanımlar- Portal-ERP Fatura Karşılaştırma ekranı – Portalda olup ERP ‘de olmayan faturaların tespitini yapar ve ERP de olmayan faturaları sisteme çeker.
3-)Sabit Tanımlar-Fatura-Cari Virman işlemleri ekranı yazılmıştır.
4-) Sabit Tanımlar-Fatura İptal İşlemleri ekranı yazılmıştır. İptal işlemleri bu ekrandan yapılmaktadır.
5-) Sabit Tanımlar-Fatura Hareket Türleri –“Alış Faturalarında KDV oranını değiştirebilme” tercihi konulmuştur.
6-) Sabit Tanımlar-Fatura Hareket Türleri –“Siparişten gelen faturalar düzeltilsin” parametresi eklenmiştir.
7-) Sabit Tanımlar-Fatura Hareket Türleri – “Satıcı kodu ve Belge no girişi zorunlu” parametresi eklenmiştir.
8-) Sabit Tanımlar-Fatura Hareket Türleri –“Tevkifat tutarını otomatik hesapla” parametresi eklenmiştir.
9-) Sabit Tanımlar-Fatura Hareket Türleri –“E-arşiv & E-fatura” parametresi eklenmiştir.
10-)Sabit Tanımlar-E-fatura Onay ekranı yazılmıştır.
11-)Fatura İşlemleri Ekranı (ubsft002 ) – Fatura Altı İskonto Tutarın altına “Net Tutar “ eklenmiştir.
12-) Fatura İşlemleri Ekranı (ubsft002 )-Sol alt köşede “Kapalı Fatura “ butonu eklenmiştir.(v12 de de mevcut )
13-) Fatura İşlemleri Ekranı (ubsft002 )-Sol alt köşede “Açıklamalar” butonu eklenmiştir.( v12 de de
mevcut )
14-) Fatura İşlemleri Ekranı (ubsft002 )-Genel Bilgiler – “E-arşiv cari ad\soyad” eklenmiştir.
15-)Alınan E-faturalar (ubsef006) – Sisteme yanlışlıkla çekilen efaturaları silmeniz için “SİL” butonu aktif hale getirildi.
16-)Fatura İşlemleri – Genel Bilgiler – “Vergi Tip Kodu\Kayıtları CSV’den al –CSV’ye yaz” eklenmiştir.
Sevkiyat İşlemleri Modülü
1-)İrsaliye İşlemleri (ubsir002) –Konsinye İrsaliye Sevk Hareketleri ekranının adı “İrsaliye Detaylı Fatura İşlemleri”olarak değiştirilmiştir.
2-) İrsaliye İşlemleri (ubsir002) –“Açıklamalar” butonu eklenmiştir.
3-) İrsaliye İşlemleri (ubsir002) –Master irsaliye iskonto tutarının altına “Net Tutar “ eklenmiştir.
4-)Toplu Faturalama Ekranı (ubsir001) – “Faturayı Dövizsiz Kes Döviz Birim Atma” parametresi eklenmiştir.
5-)Parametreler – Hareket tipleri – “Satıcı kodu zorunlu “ parametresi eklenmiştir.
6-) Parametreler – Hareket tipleri- “Siparişten Gelen İrsaliyeler Düzeltilsin” parametresi eklenmiştir.
Satış Sipariş Yönetimi
1-) Satış Siparişleri (ubssp002) –Sağ üstteki “ Satıcı Kodu “ sol üstte cari kodunun altına alınmıştır.
2-) Satış Siparişleri (ubssp002)- Genel bilgilerdeki “Teslim Şekli ile Ödeme Şekli “ ekranda sağ üst mastera alınmıştır.
3-)Sipariş Hareket Türleri (ubssp005) – “Nakliye Kodu , Nakliye Şekli zorunluluğu“parametresi eklenmiştir.
4-) Sipariş Hareket Türleri (ubssp005) –“Açıklama Etiketleri” butonu eklenmiştir.
5-)Satış Siparişi – Parametreler – Sevk İşlemleri Onay 1-2 İşlemleri ekranı yazılmıştır.
6-)Teklif İşlemler (ubssp010) – Master “Nakliye Şekli “ genel bilgilere alınmıştır.
7-) Teklif İşlemler (ubssp010)-Master Teklif Altı İskonto Tutar’ın altına “Net Tutar “ eklenmiştir.
8-) Teklif İşlemler-Hareket Türleri – “Teslim Şekli , Ödeme Şekli , Nakliyeci Kodu” zorunluğu parametresi eklenmiştir.
9-) Teklif İşlemler-Hareket Türleri –“Miktar sipariş katsayısından hesaplansın” eklenmiştir.
10-) Teklif İşlemler-Hareket Türleri –“Birim Fiyat Girilmez” parametresi eklenmiştir.
Satınalma Sipariş Yönetimi
1-)Satınalma Sipariş (ubssa002)- Master Sipariş Altı İskonto Tutarın altına “Net Tutar” eklenmiştir.
2-) Satınalma Sipariş (ubssa002)- Genel bilgilerdeki “Teslim Şekli ile Ödeme Şekli “ ekranda sağ üst mastera alınmıştır.
3-)Satınalma Sipariş Hareket Türleri (ubssa005)-“Teslim Tarihi, Nakliyeci Kodu, Satınalma Girişinde Birim Fiyat Zorunlu “ parametreleri eklenmiştir.
4-)Alış Teklifleri - Genel bilgilerdeki “Teslim Şekli ile Ödeme Şekli “ ekranda sağ üst mastera alınmıştır.
5-)Alış Teklif – Hareket Tipleri – “Proje Kodu “zorunluluğu getirilmiştir.
Nakit Yönetimi
1-)Kasa Tanımı – “Çalışma Durumu “ aktif\pasif eklenmiştir.
2-)Kasa Tahsil \Tediye (ubsks002) – Master Açıklama -2 eklenmiştir.
3-) Kasa Tahsil \Tediye (ubsks002)- Master “Görüldü “ parametresi eklenmiştir.
4-)Kasa Hareket Tipleri – “Maksimum Kasa Limiti” eklenmiştir.
5-) Kasa Hareket Tipleri –“Belge no değişikliği ve Master belge no geçerliliği” parametresi eklenmiştir.
Banka Yönetimi
1-) Banka Kartı - “Çalışma Şekli “borç\alacak\serbest eklenmiştir.
2-)Banka Kartı – Mastera “Bank Bkm Id (BDDK)” eklenmiştir.
3-) Banka Hareket Tipleri –“Belge no değişikliği ve Master belge no geçerliliği” parametresi eklenmiştir.
Tedarikçi Müşteri Yönetimi
1-)Cari kart Tanımları –“E-arşiv Mail Ek Tipi “ eklenmiştir.
Dış Ticaret Yönetimi
1-) Fiili İhracat Tarihindeki Kura Göre Ters Kayıt Oluşturma ;
Gümrükte işlem yapabilmek için kullanıcılar fatura düzenlemek zorundadır, firma e-arşiv mükellefi ise, fatura çıktısı alabilmek için e-arşiv ihracat faturası düzenlenip GİB’e gönderilmelidir.
Ancak bu işlem yevmiye kayıtlarına fiili ihracatın gerçekleştiği tarihte ve o tarihteki kurdan girmelidir. Gönderilmiş e-arşiv faturasında düzeltme yapılamadığından fiili ihracat tarihindeki kurdan işlem yapabilmek için geliştirme ihtiyacı hasıl olmuştur.
Bu nedenle gönderilen faturanın sağ click ile açılan menüsüne ters kayıt işlemi için ekran yazılmıştır.(ubsih003 ekranına) Fatura üzerinde sağ click Fiili İhracat Tarihine Göre Muh. İşlemleri menüsüne tıklandığında yeni bir ekran açılacaktır, açılacak bu ekrandan gönderilmiş e-arşiv faturasının muhasebe kaydını ters kayıtla kapatılacaktır.Ekranda yeni döviz kurunu girebileceğiniz alan olacaktır.Girilen yeni döviz kuru ile de yeni muhasebe fişi oluşturulacaktır.
2-)İthalat İşlemleri Masraf Dağıtımı ; İthalat fatura maliyetleri (ubsit004) ile fatura ekranındaki maliyetleri dağıt işleminde ki tutar (ubsit003 ) tutmuyorsa aşağıdaki kriterlere göre uyarı vererek işlemi durdurmaktadır.
a-)ubsit004 ekranında dağıtım “faturaya göre” yapılıyorsa ; fatura ekranı (ubsit003) o faturanın masraflarındaki maliyet tutarı (ubsit004) ile karşılaştırılacak. Fark varsa “Masraf Dağıtımı “faturaya göre” yapılmaktadır.Fatura ile fatura maliyetleriniz tutmamaktadır.İlgili belgelerde tekrar dağıtım yapınız.”
b-) ubsit004 ekranında dağıtım “dosyaya göre” yapılıyorsa ; dosya ekranı (ubsit001) o dosyanın masrafları (ubsit004) ile karşılaşacaktır. Fark varsa “Masraf Dağıtımı “dosyaya göre” yapılmaktadır. Dosya ile masraf maliyetiniz tutmamaktadır İlgili belgelerde tekrar dağıtım yapınız.” Uyarıları konulmuştur.
Mukaddes Konak
ERP Destek Uzmanı
30.01.2017